Monday, April 2, 2007

עוד הקלות, ועוד הקלות

ע"פ הערכת איגוד ערים חיפה לאיכות הסביבה, התוספת הנדרשת עבור אימוץ תקן מחמיר, שיפחית ב-70% את זיהום האוויר הנפלט מבתי הזיקוק, היא בסה"כ 3 מיליון דולר בשנה (קרא בתשקיף הסביבתי של בז"ן). אלא שהמשרד להגנת הסביבה מסתפק בתקן מקל, ואף נוטה להיענות לבקשת בז"ן להקלות נוספות בתקן. לשם השוואה, הרווח הנקי של בז"ן ב-2006 היה 538 מיליון ₪. בז"ן חזרו לאחרונה לבעלות האחים עופר.


חזרה לדף הראשי