Monday, January 1, 2007

העצומה

עצומה

אנו דורשים להגיש כתבי אישום נגד המפעלים "רותם אמפרט" ו"תעשיות ברום" ומנהליהם, בשל חריגות של אלפי אחוזים מתקן זיהום האוויר, במשך שנים.


זיהום אוויר * גזילת חופי הים של כולנו * פגיעה בזכויות עובדים * סחיטת מיליארדים מהמדינה * כתבה על האחים עופר


חזרה לדף הראשי